công ty Việt tri

KẾ TOÁN VÀ THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Bạn đang hoặc sẽ là Sếp, điều làm bạn quan tâm, lo lắng nhất là gì khi mà bạn chưa bao giờ tham gia một khóa học nào về Thuế, Kế toán ? Bạn hãy đến với khóa học “ KẾ TOÁN và THUẾ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC” để xóa đi nỗi lo lắng đó.

I.ĐỐI TƯỢNG

  • Giám đốc các doanh nghiệp
  • Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức quản lý về kế toán và thuế trong doanh nghiệp

II.MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  • Giúp cho các Giam Đốc DN và các cấp lãnh đạo hiểu rõ những vấn đề cần thiết về Kế toán và Thuế; tuân thủ pháp luật về Thuế….để quản lý doanh ngiệp một cách có hiệu quả nhất cũng như nắm rõ cách thức tổ chức bộ máy kế toán trong DN; Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong quản lý, điều hành; Đọc, hiểu, phân tích Báo cáo Tài Chính; Biết cách sử dụng dịch vụ tư vấn và kiểm toán khi cần.
  • Về Kế toán: Biết cách để tổ chức một bộ máy kế toán trong doanh nghiệp; Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong quản lý điều hành; Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính; Biết cách sử dụng dịch vụ tư vấn và kiểm toán khi cần thiết
  • Về Thuế: Hiểu và biết cách giảm thiểu chi phí về Thuế và tuân thủ pháp luật về Thuế

III. THỜI GIAN HỌC

  • (10 Buổi)

  • Khai giảng: 25/11/2017
  • Lịch học: Chiều 3-5-7
  • Giờ học:14h00 - 17h00

Để lại lời nhắn để được tư vấn